Jatkoaikaa työsuhteisiin liittyviin väliaikaisiin lakimuutoksiin

Lomautuksiin, takaisinottovelvollisuuteen ja työttömyysturvaan tehdyille väliaikaisille lakimuutoksille, jotka koskevat yksityistä sektoria, on säädetty jatkoaikaa 31.12.2020 asti. Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esitykset 22.6.2020; Työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä […]